Váš košík obsahuje
položek
o celkové hodnotě
(€ 0,00) s DPH
  • Zobrazit

Obchodní podmínky

I. Přijetí objednávky


Po provedení objednávky Vám bude obratem odeslán email, potvrzující přijetí objednávky. V případě, že v tomto potvrzení naleznete nějaké nesrovnalosti kontaktujte nás co nejdříve (emailem nebo telefonicky +420 732 520 949). V co nejkratším termínu budete kontaktováni buď  telefonicky nebo emailem o způsobu a termínu dodání objednaného zboží. Zákazník může rovněž stav objednávky sledovat v Kartě zákazníka v Historie objednávek.


II. Zrušení objednávky ze strany zákazníka


Zákazník může do 1 týdne od přijetí objednávky zrušit svou objednávku, pokud ještě nebyla expedována, a to i bez udání důvodu. Zrušení se provádí zasláním emailu na naše zákaznické oddělení. Zde lze zrušit buď některou z položek objednávky nebo objednávku celou.

V případě, že platba za zboží již byla provedena zálohově a objednávka je zrušena ještě před expedicí zboží, bude záloha převedena zpět na účet zákazníka, odkud zálohová platba přišla.

Při platbě zálohově, může být v případě jednostranného zrušení objednávky zákazníkem vrácena snížená záloha s odečtením bankovního poplatku, které byl účtován bankou příjemci platby. Poplatky jsou podle aktuálních platných ceníků banky příjemce platby v okamžiku zaplacení zálohy.
V případě online platby pomocí eBanky tvoří poplatek za vrácení zálohy 2% ze zaplacené zálohy.


III. Zrušení objednávky ze strany provozovatele e-shopu www.energysport.cz


Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku nebo její část a odstoupit od smlouvy v těchto případech:

    * zboží se již nevyrábí nebo nedodává,
    * zboží je dlouhodobě nedostupné,
    * cena zboží se změnila o více než 10% nahoru, nebo byla chybně stanovena.

V případě, že tato situace nastane, budete informovani emailem nebo telefonicky.


IV. Ceny zboží


Ceny zboží jsou aktualizovány v týdenní periodicitě a lze je ověřit u jednotlivých produktů. Ceny za dopravu či ceny za dobírku jsou uvedeny v sekci Doprava a platby.
Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.


V. Dopravy a platby


Veškeré podrobnosti naleznete zde.


VI. Odpovědnost za vady, reklamace


Práva a povinnosti vyplývající z odpovědnosti za vady zboží upravuje reklamační řád.


VII. Informace pro spotřebitele


Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Úprava § 52 a následující občanského zákoníku ohledně zvláštních podmínek při uzavírání smluv na dálku, se vztahuje pouze na případy, kdy zboží nakupuje spotřebitel. Práva spotřebitelů, které jim přiznává občanský zákoník v § 53 a násl. nenáleží osobám, které při uzavírání smluv kupních, smluv o dílo, případně jiných smluv, jednají v rámci své podnikatelské činnosti. Ustanovení tohoto provozního řádu pro provoz našeho internetového obchodu nelze vykládat tak, že práva, jež ze zákona náleží spotřebitelům, poskytujeme i těm, kteří jednají v rámci své podnikatelské činnosti.

Spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění.

Toto právo nelze zaměňovat s právem vyplývajícím z odpovědnosti za vady. Lhůta 14 ti dnů je určena pro zrušení smlouvy a vrácení zboží, které je bez vad. Pokud spotřebitel obdrží vadné zboží, musí ho reklamovat a domáhat se svých práv plynoucích z odpovědnosti za vady. Reklamační řízení je upraveno v reklamačním řádu.

V případě využití práva na odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny si vrátit vše, co podle ní dostaly. Spotřebitel je povinen vrátit dodané zboží kompletní, tak jak mu bylo dodáno. Prodávající je povinen vrátit zaplacenou kupní cenu. V případě, že zboží bude poškozeno či opotřebeno, čímž bude snížena jeho hodnota, může se prodávající domáhat po spotřebiteli uhrazení rozdílu mezi hodnotou dodaného zboží a hodnotou zboží vráceného po odstoupení od smlouvy.

V případě, že se spotřebitel rozhodne využít svého práva od smlouvy odstoupit musí odstoupení oznámit ve shora uvedené lhůtě 14 dnů. Tuto informaci pak musí zaslat písemně společně s vráceným zbožím.

Zboží musí být vráceno na adresu provozovny provozovatele uvedenou v Kontaktech.

Vyjádření prodejce, zda s odstoupením od smlouvy souhlasí bude  spotřebiteli oznámeno do 30 dnů od doručení oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy. V případě souhlasného stanoviska bude spotřebiteli v této lhůtě rovněž vrácena kupní cena, poštovné i balné a bude vystaven a spotřebiteli zaslán dobropis na zboží s žádostí o podpis dobropisu a jeho zaslání zpět na adresu prodejce.
(1)Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvede tyto informace i na těchto internetových stránkách. Pokud smlouva uzavřená mezi prodávajícím a spotřebitelem odkazuje na obchodní podmínky, uvede informace podle věty první a druhé rovněž v těchto obchodních podmínkách.

(2) V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené v odstavci 1 v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.
Spotřebitel má podle tohoto zákona právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb (dále jen „spotřebitelský spor“)
KATEGORIE

Mohlo by vás zajímat
Máte nápad, připomínku či vzkaz? Napište nám!

Platební metody
Akční nabídka
Nejprodávanější
Reklama

FastCentrik® - Pronájem e-shopu
Instagram Energyvita - zdravá výživa
www.energyvita.cz
Facebook Energyvita
Energyvita
Sokolská 1278
Lomnice nad Popelkou
51251
Prodejna: (+420) 776 586 002
Mobil: (+420) 605 027 980
E-Mail: info@energyvita.cz
Všechna práva vyhrazena, © 2010 - 2016 Energyvita, Jakub Němec
,
Blahodárné účinky zpracovány dle platného on hold seznamu, kontrola legisl. předp. 1x ročně)

JavaScript musí být povolen